euskadiko langile komisioak | 26 mayo 2024.

CCOO Irakaskuntza exige al departamento de educación del Gobierno Vasco el pago de la prima de jubilación comprometida al colectivo docente

  • El sindicato reitera su compromiso con la reclamación que miles de docentes vienen solicitando de un derecho reconocido en el Acuerdo Regulador docente de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente, firmado en 2010, que se mantiene suspendido desde 2012.

15/11/2023.

CCOO Irakaskuntza recuerda que como firmante de tal Acuerdo, actualmente en vigor ha presentado numerosas demandas judiciales desde el momento en que una ley de presupuestos vascos consideraba suspendido tal derecho “sine die”. Algunas de estas demandas fueron ganadas en Primera Instancia y posteriormente desechadas por el TSJPV, como ha ocurrido también a otros colectivos demandantes.

No obstante, CCOO Irakaskuntza seguirá defendiendo la validez de este artículo 68 (“Jubilación voluntaria”) comprometido con el motivo que sugirió su creación: la renovación urgente de una plantilla que camina inexorablemente hacia edades demasiado altas.

Cualquier organización o plataforma que reivindique este mismo principio estará apoyada directamente por CCOO Irakaskuntza.

CCOO Irakaskuntzak irakasleen kolektiboari konprometitutako erretiro-prima ordaintzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari

Sindikatuak konpromisoa berretsi du irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioan aitortutako eskubidea eskatzeko milaka irakaslek egindako erreklamazioarekiko. Akordio hori 2010ean sinatu zen, eta etenda dago 2012tik.

CCOO Irakaskuntzak gogorarazi du gaur egun indarrean dagoen akordio horren sinatzaile gisa demanda judizial ugari aurkeztu dituela, euskal aurrekontuen lege batek "sine die" eskubide hori etentzat jotzen zuen unetik. Demanda horietako batzuk Lehen Auzialdian irabazi ziren, eta, ondoren, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak baztertu egin zituen, beste kolektibo demandatzaile batzuei ere gertatu zaien bezala.

Hala ere, CCOO Irakaskuntzak 68. artikuluaren ("Borondatezko erretiroa") baliozkotasuna defendatzen jarraituko du, artikulu hori sortzearen arrazoiarekin konprometituta baitago: ezinbestean adin altuegietarantz doan plantilla lehenbailen berritzea.

Printzipio hori bera aldarrikatzen duen edozein erakunde edo plataforma CCOO Irakaskuntzak babestuko du zuzenean.