euskadiko langile komisioak | 17 junio 2024.

23.03.2007

EMAKUME ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BENETAKO BERDINTASUNERAKO 3/2007 LEGEA

2007an onartua, emakume eta gizonezkoen arteko tratu eta aukera berdintasuneko eskubidea egi bihurtzea du helburu lege honek, bereziki emakumearen diskriminazioa ezabatuz eta singularki politika, lan mundua, gizartea, ekonomia eta kultura arloetan.

Ver documento

02.03.2005
Autor: EHAA

EMAKUME ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO 4/2005 EUSKAL LEGEA

Eusko Jaurlaritzak 2005ean onartua. Lege honek emakume eta gizonezkoen arteko berdintasun gaiaren inguruan botere publikoen jarduna bideratu behar duten printzipio nagusiak ezartzen ditu. Emakume eta gizonezkoen arteko aukera eta tratu berdintasuna sustatzera bideratutako neurri multzoa arautzen du bizitza esparru guztietan bereziki, emakumeen autonomia sustatu eta gizarte estatusa, ekonomia eta politika indartzeko.

Ver documento

28.12.2004
Autor: BOE

GENERO INDARKERIAREN AURKA BABES OSORAKO NEURRIEN 1/2004 LEGEA

2004ean onartutako legeak indarkeriaren aurka ekitea da lege honen helburua: diskriminazioa, desberdintasun egoerak eta gizonezkoek emakumeengan agertzen duten botere harremanetan islatzen den indarkeria. Emakumeek jasaten duten indarkeria euren ezkonkide izandakoengandik edo antzeko afektibotasun harremanengatik lotuta egon diren gizonezkoengatik izan ohi da, elkarbizitzarik egon ez bada ere.

Ver documento