euskadiko langile komisioak | 26 mayo 2024.

Información de los servicios informáticos de CCOO de Euskadi

    06/11/2023.

    CCOO de Euskadi quiere comunicar que los servicios informáticos de la organización han detectado lo que consideran un ciberataque que ha afectado a los servidores denuestra organización. En estos servidores se encuentran los materiales de trabajo de nuestro personal.No nos consta que haya habido una fuga de datos identificativos ya que los mismos se encuentran en bases de datos confederales que no se han visto afectados por esta situación.

    Euskadiko CCOOtik jakinarazi nahi dugu erakundeko zerbitzu informatikoek gure erakundearen zerbitzariei eragin dien zibereraso bat hauteman dutela. Zerbitzari hauetan gure lan materiala dago. Antza, ez da identifikazio datuen ihesik eman, horiek datu base konfederaletan baitaude eta erasoak ez du horiengan eraginik izan.