euskadiko langile komisioak | 17 junio 2024.

Es el momento de avanzar en nuevos derechos en el sector público

  15/09/2023.
  Rueda de prensa de la convocatoria de huelga en el sector público.

  Rueda de prensa de la convocatoria de huelga en el sector público.

  CCOO junto con otros sindicatos con representación en diferentes Administraciones de Euskadi, hemos lanzado una campaña de movilizaciones en el sector público que culminarán en dos jornadas de huelga a las que llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores públicos.

  La falta de negociación colectiva, la crisis económicas, las medidas de austeridad y la pandemia han ido desgastando las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos, que a su vez han traído también una pérdida de calidad en el servicio prestado a la ciudadanía. Nos encontramos con sectores que no han renovado sus acuerdos de condiciones de trabajo desde hace más de diez años, con una falta de personal y de recursos generalizada y todavía con altísimas tasas de temporalidad, que está por ver que hasta dónde se reduce con las OPEs en marcha.

  Es necesario dignificar las condiciones de trabajo del personal público, recuperando la negociación colectiva y dotándola de contenidos reales, abordando no solo las retribuciones, la jornada de trabajo o la calidad del empleo, sino incidiendo también en materias como la salud laboral, el rejuvenecimiento de las plantillas o reivindicando que los planes de euskaldunización sean acordados.

  Estas no son reivindicaciones nuevas ni ocurrencias de última hora. CCOO llevamos años denunciando todas estas cuestiones, tanto en mesas sectoriales como en la calle. Con esta campaña, planteamos hacerlo de manera coordinada en todo el sector público de la comunidad. Si alguien quiere ver oportunismo en esta campaña, estará obviando todas las movilizaciones que hemos impulsado en diferentes sectores durante años.

  Está en manos de las Administraciones vascas no seguir mirando hacia otro lado y resolver de una vez el deterioro del empleo público y de la calidad de los servicios públicos. Por todo ello, lanzamos las siguientes reivindicaciones:

  En materia presupuestaria: 

  • En el Estado: Que se eliminen los obstáculos para que los salarios públicos y las necesidades de empleo público se determinen aquí sin limitaciones, sin topes salariales ni tasas de reposición disfrazados de legislación básica. 

  • En la CAPV: que aprueben unos presupuestos que permitan reforzar los servicios públicos, crear y consolidar empleo público, mejorar las condiciones de trabajo y recuperar el poder adquisitivo perdido.

  Acordar las siguientes medidas en las mesas de negociación: 

  En salarios: 

  • Incremento salarial del 10%. Para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años y garantizar el de 2024. 

  • Reconocimiento de deuda sobre el poder adquisitivo perdido anteriormente y compromiso real de recuperación. 

  En empleo: 

  • No más privatizaciones. Y acordar la reversión de lo privatizado garantizando la subrogación de la plantilla. 

  • Aflorar el empleo oculto estructural y acordar los puestos a crear. 

  • Situar la temporalidad real debajo del 8%, tomando las medidas necesarias en los colectivos que no se dé, y acordando para ello los calendarios de OPE necesarios y las consolidaciones de los/as trabajadoras y trabajadores en los puestos cubiertos hasta ahora.

  • Acordar la imposibilidad de contratar a tiempo parcial (de manera impuesta) 

  • Medidas para el rejuvenecimiento de las plantillas: Contrato de relevo en las mejores condiciones para todos los trabajadoras/es públicos. Recuperación de las primas de jubilación y reducciones de jornada. 

  Salud laboral: 

  • Acordar medidas concretas para reducir las cargas de trabajo.

  • Garantizar una formación adecuada y adaptada.

  • Realizar evaluaciones de riesgos psicosociales y ergonómicos para garantizar el bienestar físico y emocional de los trabajadores y trabajadoras e introducir las medidas correctoras necesarias. 

  • Reforzar el control público de la salud de las/os trabajadores públicos, restringiendo el papel de las mutuas.

  Euskara:

  • Acordar planes que garanticen la euskaldunización real de la Administración. Para ello:

  • Garantizaran las condiciones, formación y recursos necesarios para la euskaldunización del personal que ya está trabajando.

  • El personal que entre por primera vez en la administración garantizara el nivel de euskara exigido en su puesto.

  • Reducciones de jornada hacia la semana laboral de 32 horas.

  • Medidas en clave de género que supongan pasos reales para la igualdad, entre ellos acordar la negociación de planes de igualdad reales y eficaces.

  CCOOk, Euskadiko Administrazio ezberdinetan ordezkaritza duten beste sindikatu batzuekin batera, mobilizazio kanpaina bat sustatu dugu sektore publikoan bi greba deialdirekin bukatuko dena.

  Negoziazio kolektibo faltak, krisi ekonomikoak, herstura neurriak eta pandemiak langile publikoen baldintzak okertu dituzte eta horrek herritarrei ematen zaien zerbitzuaren kalitatean eragin du. Badaude duela hamar urte baino gehiago lan baldintzen akordioak berritu gabe dauzkaten sektoreak, langile eta baliabide faltarekin eta oraindik ere denborazkotasun tasa handiekin, ikusteke dagoena martxan dauden EPEekin zenbateraino murriztuko den. 

  Langile publikoen baldintzak duinak izan behar dute, negoziazio kolektiboa berreskuratuta, benetako edukiez hornituta eta ordainsariak lanaldia edo enpleguaren kalitatea ez ezik, lan osasuna, euskalduntze planak hitzartuak izatea edo langileriaren gaztetzea bezalako gaiak ere landuz. 

  Ez dira aldarrikapen berriak ezta azken orduko proposamenak. CCOOk urteak daramatzagu gai guzti hauek salatzen, bai sektore mahaietan baita kalean ere. Kanpaina honekin sektore publiko osoarekin batera era koordinatuan egitea planteatzen dugu. Norbaitek oportunismoa ikusi nahi badu kanpaina honetan, ahaztuta utzi ditu urteetan hainbat sektoretan bultzatu ditugun mobilizazioak.

  Euskal administrazioen eskuetan dago beste alde batera ez begiratzea eta enplegu publikoaren narriadura eta zerbitzu publikoen kalitatea konpontzea. Horregatik guztiagatik, honako aldarrikapenak plazaratzen ditugu:

  Aurrekontuetan:

   • Estatu aurrekontuetan: Soldata publikoak eta enplegu publikoaren beharrak hemen mugarik gabe ezartzea. Oinarrizko legediaz mozorrotutako Soldata-mugarik eta birjarpen-tasarik gabe,hau da, oztopoak kentzea.

   

  • EAEko aurrekontuetan: Zerbitzu publikoak indartzea, enplegu publikoa sortzea eta kontsolidatzea, lan-baldintzak hobetzea eta galdutako erosteko ahalmena berreskuratzea ahalbidetuko duten aurrekontuak onartzea.

   

  Negoziazio-mahaietan honako neurri hauek adostea:

   

  • Soldatetan:

  • % 10eko soldata-igoera. Azken bi urteetako erosteko ahalmenaren galera berreskuratzeko eta 2024koa bermatzeko.

  • Aurretik galdutako erosteko ahalmenaren gaineko zorra aitortzea eta berreskuratzeko benetako konpromisoa hartzea.

   

  • Enpleguan:

  • Pribatizazio berririk ez. Eta jada pribatizatutakoa publifikatzeko plana adostu langileen subrogazioa bermatuz.

  • Egiturazkoa den ezkutuko enplegua azaleratzea eta sortu beharreko lanpostuak adostea.

  • behin-behinekotasun erreala %8tik behera kokatu, horretarako neurriak hartuz horrela ez den langile kolektiboetan eta horretarako beharrezkoak diren EPE egutegiak eta orain arte lanean aritu diren langileek lanpostuak kontsolidatzeko izan daitezela adostuz.

  • Inposatutako jardunaldi partzialak ezinezkoa dela erabakitzea

  • Plantillak gaztetzeko neurriak: erretiro-kontratua langile publiko guztientzat baldintza onenetan, Erretiro-primak eta lanaldi-murrizketak berreskuratzea.

   

  • Lan-osasuna:

  • Lan-kargak murrizteko neurri zehatzak adostea.

  • Formakuntza egokia eta egokitua bermatzea.

  • Langileen ongizate fisikoa eta emozionala bermatzeko arrisku psikosozialen eta arrisku ergonomikoen ebaluazioak egin urtebeteko epean, eta neurri zuzentzaileak adostu.

  • Langile publikoen osasunaren kudeaketan publikotik indartu, mutuen papera gutxituz.

   

  • Euskara

  • Administrazioaren benetako euskalduntzea bermatuko duten planak adostea. Horretarako:

  • Lehen aldiz lanpostu publiko bat betetzeko euskararen ezagutza nahikoa ziurtatuko duten langileak hautatu.

  • Lanean diharduten langileei euskalduntzeko baliabideak formakuntza eta baldintzak bermatzea.

  • Jardunaldiaren murrizketak 32 orduko lan astearen norabidean.

  • Berdintasunerako benetako urratsak ekarriko dituzten genero-arloko neurriak, besteak beste, berdintasun-plan erreal eta eraginkorrak negoziatzea.